Kods

Manipulācija

Cena EUR

1.

Apmeklējums

10,00

2.

Pirmreizēja pacienta konsultācija, dokumentu noformēšana un ārstēšanas plānošana

35,00

3.

Konsultācija

20,00

4.

Digitālais RTG uzņēmums

10,00

5.

Anestēzija

2,00 – 8,00, -10,00 

6.

Zobu higiēna

40,00 - 70,00

7.

Zobu labošana

 

7.1.1.

Plombe

no 40,00-90,00

7.1.2.

Kosmētiska korekcija

no 90,00-150,00

8.

Ķirurģija

 

8.1.

Zoba ekstrakcija, atkarībā no sarežģītības pakāpes

(neieskaitot apmeklējumu, anestēziju, RTG – ja nepieciešams diagnozes uzstādīšanai)

no 25,00 – 85,00

9.

Endodontija 

(neieskaitot apmeklējumu, anestēziju, RTG, pagaidu plombi)

no 45,00 – 95,00

10.

Protezēšana

 

10.1.

Zobu kroņi

no 150,00-450,00

10.2.

Kroņi uz implanta

no 450,00- 750,00

10.3.

Izņemamās protēzes

no 200,00-550,00

10.4.

Protēzes labošana

no 40,00