SIA Ingadent 
Vaļņu iela 11-7, Cēsis, LV-4101 
Tālr: 6412 4964, mob.tel.nr. 2613 4440 
E-pasts: info@ingadent.lv 

 

SIA INGADENT vadība informē par informācijas sniegšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Situācijās, kad zobārstniecības pakalpojumus vēlas saņemt persona ar funkcionāliem traucējumiem, prakses personāls informē:

  • ka prakses telpas atrodas 2.stāvā un nav iespējams izmantot liftu vai pacēlāju;
  • ka personām ar fkc.traucējumiem nodrošināta zvana poga mājas vējtverī, kur persona var brīvi iekļūt no ielas, lai izsauktu prakses personālu;
  • ja persona ar funkcionāliem traucējumiem vēlas saņemt zobārstniecības pakalpojumus Sia Ingadent, par kustību ierobežojumiem jāinformē prakses reģistrators, kas apmeklējuma dienā konkrētā laikā nodrošinās papildu cilvēkresursus, kuri veiks cilvēka ar kustību traucējumiem uznešanu uz prakses telpām.